POOLER TÄNNÅN

Fiskekort till dessa säljes endast på Tännås Fiskecentrum.

Alla fiskande skall ha gällande fiskekort (ingen 16 års gräns). Pool1 ej mete tillåtet. Pool 2 tom 4 endast flugfiskemed flugspö.


Obs Information om MYSKLAN!

Den nedre delen av Mysklan ingår inte i Fiskecentrums/Fiskepassets fiskekort. Mellan Valmen/Västra Vattnan och utloppet i Tännån är Mysklan privat/Arrenderad. ÖVERTRÄDELSE BEIVRAS!

FISKEMETODER

Olika fiskemetoder att prova i våra fiskevatten. Spinnfiske, mete, nätfiske, ståndskrok och flugfiske.


SPINNFISKE:

Här använder man lätta grejor eftersom fisken ofta är mellan 0,5 och 1 kilo. Spön klassade mellan 15 o 30 gram fungerar bäst, även om UL kommer starkt.Användbara beten är mestadels spinnare och mete med plastkula med mask alt fluga. Som alltid vid fjällfiske så gäller "lätta grejor".


Spinnare storlek 2 och i helkoppar tex Mepps alt Vibrax samt Bingo och Lottospinnare är mycket populära.Även myranspinnaren i koppar el.mässingsfärg är effektiva. I dom större sjöarna kan dragrodd (Trolling) vara effektivt, speciellt om man är ute efter stor öring. Wobblers typ Rapala Silver/grå ledad i stora storlekar är populära av ortsbefolkningen vid fiske i Lossen.


Mycket efterfrågade beten är Lottospinnaren, små skeddrag och olika wobbler. är du ute efter stor gädda kan skeddrag ge bra fångster, tex. Utödragen i olika färger. De finns också i vasskyddade varianter.

METE:

Att använda längspö och mete är inte vanligt i våra vatten, sk bäckmete förekommer ej, beroende dels avsaknad av sådana fiskevatten inom vårt fiskeområde och att regler för minimimåtten begränsar fisket. Den metemetod som rekommenderas är mete med mask, alt flugoroch plastkula (ofta fylld med vatten).


Kastspöt gör att man kan kasta lång och täcker ett stort område, man fiskar effektivt med denna metod även om kan skrämma bort fisken med plasket av plastkulan (en del kallar den för "plaskkulan").

NÄTFISKE:

Nätkort kan lösas och gäller inom följande vatten: Lossen, Västra Vattnan, Valmen och Secklingarna. Nätläggning skall ske från av föreningen hyrd båt. Näten skall vara märkta med föreningens bojar. Läggning av nät får ske tidigast klockan 1500 och upptagning avslutad senast klockan 1100

STÅNDKROK:

Fiske med ståndkrok är tillåtet i samtliga vatten upplåtna för sportfiske, utom östra och Västra Vattnan och Lossen. Ingen begränsning av antal krok. Levande agn får ej användas. Syftet är att fånga gädda.

FLUGFISKE:

Här kanske det finns det mest skiftande betesvalen (flugvalen) med tanke på att det finns minst 50.000 varianter på flugor. Den utrustning som användes i fjällfiske med flugspö är normalt, ett flugspö 7- 9 fot, lina  klass3-4 el. 5/6 och flytande WF-lina.


På våren i strömmande vatten, står fisken ofta djupt och det är svårt att nå den. Förr användes vanligtvis sjunklina men numera ersätts den med en flätad tafs som sjunker. Detta håller ner kostnaden eftersom en sjunklina kan kosta flera hundra kronor och en sjunktafs ca 100 kr. Det nya tafssystemet bygger på att man fäster en ögla på fluglinan och därmed kan skifta mellan olika tafsar tex flyt och sjunk, de finns i olika tyngder från flyt till super snabbsjunkande. 


Om dessutom flugan är förtyngd kan man komma väldigt djupt. Ett tips är att om man fiskar med guldskalle så kan man kasta uppströms för att nå riktigt långt ner. I Tännån fångas fisk på förtyngd Husmask, Haråra, Superpuppan och naturligtvis E12:an. Men glöm inte den klassiska Red Tag, en fortfarande mycket gångbar fluga.Hör gärna med personalen på fiskecentrum vad som gäller.


I tjärnar så kan lite större flugor fungera bra tex Muddler Minnow, Streaking Caddies och andra hjorthårsflugor, storlek 10 - 8 är vanligast.


Annars prova E12,den fungerar alltid eller förtyngd Husmask. En bortglömd fluga är Mickey Finn, en streamer som öringen gillar. Vid båtfiske i dom större sjöarna, så rekommenderas stora flytande flugor tex Muddler. Ha fluglinan ute när du ror, gärna med en upphängare. Harren i sjöarna vakar inte särskilt ofta men kan lockas till hugg när du ror över den. Stanna då och fiska där den tog, ofta kan det leda till bra fiske. Leta reda på grunden i sjön, där samlas ofta harren för att "beta".


Vilken tid på dygnet man skall fiska ? Detta är en lika vanlig fråga som vilken fluga man skall använda. Svaret beror på vatten och lufttemperatur, väder och vind. Men en gång var det en äldre dam som bestämt sa att harren nappar klockan 2 och 5! Hon kom tillbaka och visade upp en stor harr som hon fångat klockan 2.


Vad man vet är att blir det över 20 grader i vattnet så slutar fisken att äta, detta gäller speciellt i våra fjällvatten.


Många frågar efter Rödingfiske, vi vill gärna påstå att Rödingen är svårare att fånga på sommaren pga att den går djupt. Prova med mycket förtyngning på fluglinan tex blykula så kan du nå ner på djupet. Men som allt fiske finns det undantag. Runt midsommar har det kommit upp stor Röding i Frösjön, fångad på långedrag agnad med "stubböma". Och en tur till Nageltjärn kan vara lönsam även på högsommaren.


FISKEKORT

ALLMÄNNA

1 Dygn 110 kr

3 dygn 260 kr

7 dygn 360 kr

Å rskort 800 kr,

för varje tillkommande familjemedlem 100

FLUGFISKEKORT

Med flugfiskekortet ingår vatten som inte är upplåtna för det allmäna fiskekortet. I dessa vatten får du enbart fiska med flugspön.


Östra Abborrvikarna

Övre Mysklan

Nageltjärn

Sörpmattjärn

Gäddtjärn

Fjetån mellan Övre Fjetsjön och Tvärtjärn


1 dygn                      160 kr

3 dygn                      350 kr

7 dygn                      550 kr

årskort                    1100 kr

för varje tillkommande familjemedlem    + 100 kr
FRÖSJÖN

Frösjön 140 kr/dygn

Årskort till personer kyrkobokförda inom Tännäs fiskeområde.800 kr Övriga 1 500 kr.

POOLKORT TÄNNÅN:

För att få fiska i Tännåns poolområde måste man lösa ett särskilt poolkort som kostar 150 kr.16 års gränsen gäller ej, alla fiskande måste ha giltigt fiskekort.

ÖVRIGT:

Nätkort 20 kr per nät och dygn.Kort för ståndkrok (gäddfiske) 50 kr per dygn.För ståndkroks- och nätfiske krävs gällande sportfiskekort

TROLLINGKORT:250.-/båt/dygn säljs endast i butiken. Kan ej köpas på internet.

Fiska i vildmarken eller mitt i byn.

KONTAKT

Tännäs Fiskecentrum AB

Högvålsvägen 22

840 94 TÄNNÄS

Fax 0684 242 44

Telefon 0684 242 00

ÖPPETTIDER

Mån-Fred 11.00-17.00

Lör-Sön     12.00-16.00

Köp våra fiskekort på

internet ifiske.se