Sommar

Vinter

Rogens Naturreservat 

Fiskodling

Övrigt

Allmänna Fiskekortet

1 Dygn 130kr

3 Dygn 260kr

7 Dygn 460kr Årskort 1000kr + 200kr för varje familjemedlemI kortet ingår alla vatten i Tännäs-Funäsdalens FVO

Undantagsvatten som inte ingår är :


2 Frösjön,7 Fjetån (mellan övre och yttre Fjetsjön),

9 Östra Abborrvikarna, 19 Nageltjärn, 23 Övre mysklan,

24 Tännån, 42 Sörpmattjärn

Flugfiskekortet

1 Dygn 160kr

3 Dygn 350kr

7 Dygn 550kr


Årskort 1300kr + 200kr för varje familjemedlem


Frösjön

I kortet ingår inte :  (2) Frösjön, (24) Tännån

1 dygn 140kr

2 dygn 280kr

3 dygn 420kr 

Årskort 1500krFrösjön ingår inte i något annat fiskekort 

Poolkort Tännån

Pool 1 160kr   Övriga 180kr

Korten gäller från köp - 09.00 påfölljande dag

Max 3 fiskar per dag och kort


VANLIGA FISKEKORT GÄLLER EJ I TÄNNÅN

Fiskekort till Tännåns pooler finns bara hos oss!

Pool 1 : Allt utom mete med mask. Kortet motsvarar även det allmänna kortet.


Pool 2 tom 4 : Enbart flugfiske med flugspön. Kortet motsvarar även ett flugfiskekort.Trollingtillstånd Lossen 250kr (1 Dygn)

Ståndkrok 20kr (1 Dygn)

Nätkort 20kr (1 Dygn)


Fiskerättsbevis/Arrenderättsbevis/Ortsbo 

Finns att köpa i butik!

Regler för fisket

Övre Mysklan får man fiska i med flugfiskekortet, ovanför bron vid Käringsjövägen, hela vägen fram till Fiskebäcken. Den nedre delen av Mysklan, mellan Västra Vattnan och Valmen och utloppet i Tännån är privat/arrenderad. FISKEKORT GÄLLER EJ!


Trollingförbud i Lossen från den 30/9 tom isläggning.


I Lossen/Tännån gäller fiskeförbud från kraftledningen över Tännån nedanför länsväg 311, till 200 meter nedströms riksväg 84 from 1/8 till isläggning.

 

Fiske efter öring i strömmande vatten, och inom ett avstånd av 200 meter från dess in och utlopp är förbjudet from 1/9 tom 31/10.


Under harrens lektid 20/4-10/6 råder fiskeförbud inom ett avstånd av 200 meter från till och frånflöderna till Övre Fjetsjön, Östra och Västra Vattnan, Östra och Västra Abborrvikarna och Lilla Tandsjön.


Fångstbegränsing 

Max 4st fiskar per fiskare och dag, för harr,öring och röding.


Minimimått: Harr 35cm, Öring och Röding 30cm 

Är fiskarna mindre än så, ska de släppas tillbaka.

 

 

KARTOR ÖVER  OMRÅDET

ÖVRIGA FISKEKORT I FUNÄSFJÄLLEN

Renbetesfjäll (Staten)

1 Dygg 80kr

3 Dygn 160kr

4 Dygn 240kr   

7 Dygn 320kr

Årstillstånd 450kr

Årstillstånd+Medföljande 600kr


Fiskepasset (Funäsfjällen)

1dygn 150kr

3 dygn 300

7 dygn 550kr

Årskort 1800kr

Årskort boende 900kr


Bruksvallarna

1 dygn 100kr

3 dygn 200kr

Veckokort 350kr

Årskort 600kr

Årskort+Medföljande 710kr


Messlingen

1 Dygn 100kr

7 Dygn 300kr

Årskort 500kr

Tänndalssjön/Östersjön

1 Dygn 80kr

3 Dygn 160kr

7 Dygn 280kr

Årskort 500kr

Ljusnan Kvoterat
200kr per dygn

TÄNNÄS FISKECENTRUM AB

Följ oss på Facebook och Instagram

ÖPPETIDER 

Måndag-Fredag 08.00-20.00

Lördag-Söndag 08.00 - 20.00

Hyr Fiskecentrums stuga i Fjällvattnet

V.27 pris 3900:-

V.39 pris 3600:-