FLUGFISKE


Flugfiska i Härliga Härjedalen!

I Funäsfjällen finns det gott om fiskevatten, allt från strömmande vatten till stora sjöar! Beroende på vart, hur, vad och när du ska fiska så kan fisket kräva olika metoder och utrustning. Vi ska bena ut några grundläggande punkter för flugfisket  i denna sektion, häng med!

FlugorI butiken har vi alla flugor som du behöver för att lyckas bra med ditt flugfiske i fjällen! Det finns jättemånga flugor som vi fiskar med, men som nybörjare så behöver du bara en handfull flugor för att lyckas! 

Dagsländor är en typ av torrfluga som kläcker rikligt från Maj till Augusti och de lever både i sjöar och strömmar. Precis som med övriga typer av insekter så ser de olika ut beroende på art och vilken typ av stadie som de befinner sig i. Något som kännetäcknar en vuxen dagslända är vingarna som pekar rakt upp


Den nyckläckta dagsländan kallas för dun och beroende på väder så kommer denna slända ligga kvar vid vattenytan tills den kan lyfta och flyga iväg. För fisken är därför denna form av dagsländan en enkel föda att inta och under rikliga kläckningar så tenderar bland anant öringen att bli selektiv (de äter bara dessa flugor). Det sista stadiet kallas för spent och du känner igen detta på dagsländorna då de faller ner på vattenytan med sina vingar utsräckta åt varsit håll. Om fisken gör lugna och kontrollerade vak så kan du vara säker på att det är spent stadiet som gäller. Flugorna håller nämligen på att dö (om de inte redan är döda) och blir därför ett mycket enkelt byte för fisken. Motsattsen är kraftiga vak där den nykläckta flugan försker lämna vattnet så fort om möjligt, vilket får fisken att mera "jaga flugan"


Försök att matcha färg, strorlek och art med vad du ser när du är ute och fiskar, det här gäller för alla typer av flugor! Ett tips är att sätta sig ner vid vattnet och kolla vilka insekter som finns innan man börjar fiska


Kom också ihåg att fisken följer kläckningarna, börja dagen med nymfer och avsluta med fullvuxna insekter mot kvällen

Nattsländor kläcker ofta under kvällar och nätter (beroende på årstid) och de förekommer under hela säsongen men rikligast är de nog från Juni till Augusti. Till skillnad från dagsländan som har sina vingar rakt upp så har nattsländan sina vingar rakt bakåt


De bevingade vuxna nattsländorna kallas imago på latin och kläckningarna är många gånger utdragna men sker vanligtvis under sensommar och höst. Trots att det idag påträffats över 200 arter av nattsländor i Sverige så räcker det med en handfull flugor som imiterar de vuxna nattsländorna i din flugask. Variera några få storlekar och färger så kan du enkelt möta de flesta kläckningar


Liksom vid rikliga kläckningar av stora dagsländor, är det många gånger så att de största nattsländorna lockar större fisk till ytan

I många vattendrag är bäcksländor en viktig föda för fisken, de lever uteslutande i strömmar och är en av få insekter som kläcker året runt. Detta innebär att en imitation av nymf kan fungera bra, även om inga bäcksländor kläcker


Bäcksländornas nymfer påminner om dagsländans men har istället två kortare och grövre stjärtspröt och inte tre. Att använda imitationer av bäcksländornas nymfer är många gånger mycket effektiv när du vill söka av ett vatten


Som vuxen slända liknar de nattsländan, de har vingarna rakt bakåt

Streamers är en typ av fluga som kan efterlikna en fisk. Den här typen av fluga kan med fördel användas när du vill försöka fånga de lite större fiskarna som gärna äter småfisk, eller om du inte ser några vak vid ytan. Fisken äter mestadels under vattenytan och därför lönar det sig ofta att fiska med nymfer eller streamers som inte flyter som en torrfluga gör


Streamers är ofta ganska stora och i fjällen fiskar man ofta med spön i klass 6-7. Med det sagt så kan du även fiska streamer med ett klass 5 spö, men välj då inte de allras strösta flugorna och var medveten om att det oftast inte är det mest optimala. Många klass 5 spön är mjuka och kännsliga för att man skunna kunna få ett bra torrflugefiske med de lite mindre flugorna. Spön i klass 6-7 är ofta styva för att kunna matchas med tyngre flugor och större fisk


Precis som för nymfer så finns det med eller utan förtyngning. En bra allroundstreamer som vi säljer i butiken är wolly bugger (Den på bilden)

Imitationer av nymfer är ofta betydligt mer effektiva än torrflugor och kläckare eftersom fisken främst intar sin föda under vattenytan. En nymf som är väldigt allround är "Haröra" som ni ser på bilden. Den finns med en guldskalle (förtyngd) vilket gör att man kan fiska nära botten då den sjunker, eller utan skalle om man vill fiska lägre upp vid ytan

Fjädermygg finns i sjöar och långsamma strömmar. Kläckningar sker sent på säsongen och de är en viktig föda för fisken i våra trakter. Om fisket går trögt kan små fjädermygg vara lösningen! Vid riktigt rikliga och intensiva kläckningar så blir fisken ofta selektiv och då är detta ett fiske som kräver tålamod


Förutom fjädermygg kan du testa med andra mygg och knott imitationer


Landlevande insekter är något som man kan fiska med under hela säsongen! Det kan vara getingar, myror, harkrankar med mera. Det är framför allt under hösten som man lyckas bäst med denna typ av flugor men var inte blyg för att prova slänga ut en liten imitation av en myra. Den här typen av flugor passar bäst för tjärnar och sjöar
Flugspön


Vilken typ av spö ska jag köpa?

För ett allroundfiske i fjällen så använder vi nästan alltid ett flugspö i klass 5 som är 9 fot lång!


Flugspön är uppdelade i olika klasser där en högre siffra tyder på ett styvare och kraftigare spö medan en lägre siffra tyder på ett mjukare och kännsligare spö


Om du ska fiska ädelfisk i fjällen så behöver du ett spö som klarar av att kasta både små och stora flugor. Dessutom vill du ha ett spö som klarar av att drilla en större fisk. Då passar #5 utmärkt. Med den kan du fiska allt från streamers till små torrflugor


Fiskar du ganska ofta med streamers eller vill ha ett spö som är lite styvare för att klara av vind bättre? Välj då ett #6 


Vill du inte fiska så mycket med torrflugor eller föredrar streamerfiske så ska du välja ett #7. Denna klass är också att föredra om du ska fiska gädda i fjällen

När vi flugfiskar så använder vi olika tafsar vid olika typer av fiske! Om du har stora flugor så kan du inte välja den minsta storleken för då kommer den att gå av. Om du har små flugor så kan du inte välja den grövsta storleken för då kommer flugan inte att lägga sig bra vid vattnet


Med en tafs på 0.18mm så kan du vara ganska allround i ditt fiske. Den tjockleken fungerar inte bäst för de allra största eller minsta flugorna, men det är en bra kompromiss om du inte orkar byta tafsen så ofta


I butiken säljer vi olika typer av tafsar, både sjunk och flytande. Välkommen i så hjälper vi dig med vad som fungerar bäst för ditt fiske!