AKTIVITETER

PADDLA

Upptäck Rogen på bästa sätt! Oavsett om du använder en kanot, kajak eller packraft så kommer du bli nöjd med din vistelse i Rogens naturresrevat!


Du kan utgå från kärringsjön och paddla dig vidare ner till Rogen


Kontakta Tännäs Fiskecentrum om du har några funderingar om hur det är att paddla i området kring Rogen


Mer läsning om Paddling i Funäsfjällen

ALLEMANSRÄTTEN

Glöm inte bort Allemansrätten när du vistas i omårdet!


En förutsättning för att vi ska fortsätta kunna vistas i naturen på det sätt vi gör idag, är att vi alla värnar om naturen och följer de regler och lagar som finns!


Vi ser gärna att ni läser igenom vad som menas med allemansrätten och att ni är uppmärksamma på eventuella regleringar och rekommendationer som gäller i området (Eldningsförbud etc)


Läs mer på Naturvårdsverket.se

VANDRA

I Rogenområdet finns några vandringesleder som är väl utmarkerade och passar utmärkt för de som inte är vana att vandra med karta och kompass. Många tycker däremot att reservatet bäst upptäcks genom att man går sina egna vägar men då rekomenderar vi karta och kompass


Att vandra i området går utmärkt men lederna kan bitvis vara besvärliga, Rogens naturreservat känns igen genom sin steninga terräng!  


Hos Tännäs Fiskecentrum kan du köpa kartor och få mer information om området


Läs mer om Vandring i Rogen
FISKA

Rogenområdet är lite av ett fiskeparadis, här finns många populära arter och vatten att välja mellan. Några vanligt förekommande arter är Öring, Röding, Harr, Abborre och Gädda


Eftersom vissa vatten i området tillhör staten och andra tillhör Tännäs-Funäsdalens FVO, så rekommenderar vi fiskepasset som är ett fiskekort som kan köpas i butik eller via ifiske.se 


Läs gärna mer om fiskepasset på sidan FISKEKORT


 

ALLEMANSRÄTTEN

Får jag gå här?

Tälta?

Elda ?

Plocka bär och svamp?

Cykla?

Fiska ?

ROGENS NATURRESERVAT

Rogens naturreservat är ett unikt område i västra Härjedalen och här finner du hundratals med sjöar och vattendrag, kombinerat med en karg natur med mycket sten och uråldrig tallskog


Här har människor levt och verkat under en lång tid. Landskapet är i stor utsträckning ett kulturlandskap och fornlämningar vittnar om att Rogenområdet nyttjades för jakt och fiske redan så tidigt som på stenåldern


Norr om Rogen finns flera kilometer långa system av fångstgropar som sannolikt använts vid jakt efter vildren. Renen har funnits i området sedan inlandsisen drog sig tillbaka och området har en stor betydelse som renbetsområde


Myrarna i området har nyttjas för slåtter som gav vinterfoder åt kreaturen, och vitmossan har skördats för att komma till användning som strö i ladugårdarna


I området finns det nästan ingen fjällbjörkskog, istället är det tallen som bildar en trädgräns mot kalfjäll då jordlagret är för tunt och marken för torr för att björken ska kunna trivas


Delar av Rogens naturreservat är en mosaik av sjöar och höjdryggar, ett tillskrynklat landskap med ett invecklat mönster. Utseendet är ett resultat av inlandsisens rörelser. Området har vid flera tillfällen legat under is som sedan smälts bort. Rörelserna från isen har sedan skjutit ihop de lösa avlagringarna till vallar och ryggar


Fjällen kring Rogen är vackra och ståtliga. De är alla runda med en avlång form, och majoriteten av dem når en höjd på cirka 1000 meter över havet, med undantaget Brattriet som når en höjd på 1276 M.Ö.HSkogen


Något som kännetäcknar området är alla de döda tallarna som du finner längs med stigar och vattendrag. Dessa Torrakor kan ha stått där de står i hundratals år och många av dem är säkert spår av skogsbränder som inträffat för länge sedan 


Sargade av bränder har tallarna pumpat sig fulla med terpener, ämnen som sedan fungerat som konserveringsmedel som är  anledningen till varför tallarna inte ruttnar och försvinner. Träden kan stå kvar där de står i flera hundra år till, men bara om vi fortsätter att värna om dem!


Marken i de glesa tallskogarna är täckta med olika typer av lavar som växer mycket långsamt och behöver inte mycket näring för att trivas. Den mest unika laven som finns i området är nog varglaven. Varglaven lyser gul eller gröngul från de flesta av Rogens torrakor, den kan nämligen bara växa på dött materia. Laven är fridlyst och mycket sällsynt, även om den förekommer i stora mängder i reservatet

Djur


Exempel på djur som finns i området är björn, älg, järv, bäver, fjällräv och lo. De djuren är skygga och håller sig oftast undan från människor, men om du rör dig försiktigt och är uppmärksam så kan du med lite tur få se någon av dem.


Annars har du goda chanser att få se många andra djur, till exempel storlommen och andra vanligt förekommande fågelarter


Myskoxen, det sista stora urtidsdjuret


I området finns Sveriges enda grupp av myskoxar! Djuren härstammar först från Grönlad där de sedan har fraktats till Norge och några av dessa myskoxar vandrade över till den Svenska sidan


Myskoxar är sällsynta varelser och de lever i en utsatt miljö. Skulle du stöta på dem i naturen (Mycket sällsynt) så bör du välja en annan väg för att inte störa djuren, dessutom kan de gå till anfall om du kommer för nära


Vill du se dessa unika djur på nära håll så kan du kontakta myskoxcentrum i Tännäs som håller till vid Härjebrygg. Där kan du boka en guidad tur till myskoxhägnen och få mer information om djuren och hur de lever!


Gränslandet


Rogens naturresrevat ingår i ett stort skyddat område som kallas för gränslandet


Gränslandet består av stora naturskyddade områden, både i Sverige och Norge


Ska du vandra/paddla både i svenska och norska delen, så kan det vara intressant att läsa på dig om Gränslandet!


Läs mer om Gränslandet 
Svenska turistföreningen, STF


Nere vid Rogen finns en stuga som du kan hyra via STF


Finns också en stuga vid Skedbro


På STF:s hemsida kan du även läsa in dig mer om vandring etc


Boka stugorna


Hjortron, myrens guld


Norr om sjön Rogen består landskapet av en mosaik av land och vatten 


I anknytning till dessa småsjöar finns områden med mycket myrmark


Med lite tur kan du hitta "Myrens guld"